குலம்போல காக்கும் காதல்

குலம் ஒன்று கோவில் ஒன்று
பழம்பெரும் இடம் என்று,
மனமகிழும் பூக்களுண்டு
பெருங் காவியம் படைக்கும் ஆற்றலுண்டு,
பெருஞ்சித்திரம் படைக்கும் இடம் ஒன்று
பெருமூச்சுக்காற்று வீசும் இயற்கை ஒன்று,
காதலைச் சொல்ல இயலும் நாம்
மனதில் தோன்றிய விஷயங்கள் எத்தனையோ,
ஓடிப் போன காலங்கள் எத்தனை,
உயிர் காக்கும் வகையில் சென்ற நேரங்களே!
மரத்தில் உதிரும் இலைகள் போல மனம் வீசுமே!

எழுதியவர் : . ஹெட்ரிக் லெவின் (3-Dec-21, 10:56 am)
பார்வை : 69

மேலே