மண்ணில் வந்த வானவில்

வானத்தில்தான் வானவில் என்று நினைத்தேன்
மண்ணிலும் அதைக் கண்டேன் இன்று
குற்றால நீர் வீழ்ச்சியின் நீர்மேல்
அதே வண்ண வானவில்போல்

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன் -வாசு (6-Dec-21, 2:43 pm)
பார்வை : 102

மேலே