பசியே பைத்தியம் pasiyepaithiyam

இன்பம் மறந்து 🤩
துன்பம் மறந்து 🥶சிரிக்கிறான் - ஆனால்
காசுக்காக பிறரிடம் 😓
கையேந்தி நிற்கிறான்
பாவம் தீர்க்க பசியைக்கொடுத்து 😩பைத்தியமாக அழையவைக்கிறான் காசைக்கண்டு காணல் -நீரும் கரைபுரண்டு ஒடுதட இறைவா😒

எழுதியவர் : இராட்சச கவிஞன் (22-Jan-22, 10:38 am)
சேர்த்தது : Arun SBAN
பார்வை : 122

மேலே