முழுமை

எல்லாவற்றிலும் முழுமை காண விரும்பும் நாம் தான்
பாதி வாழ்க்கையை தொலைத்துவிடுகிறோம் முழுமையாய்...

எழுதியவர் : சரவிபி ரோசிசந்திரா (18-Apr-22, 2:18 pm)
Tanglish : muzhumai
பார்வை : 83

மேலே