இனிய இரவே

தூரத்தில் நிலவு
பக்கத்தில் அவளுமாய்,
இந்த இரவு
வெளிச்சமாக உள்ளது..

எழுதியவர் : (19-May-22, 10:44 pm)
Tanglish : iniya irave
பார்வை : 49

மேலே