காலத்தின் உயிர்க்காற்று

🌏"கனவு வருமா ? கனவில் வரும்
       நினைவுகள் நிஜமா ?
       நினைவில் கனவுகள்
       தொலைந்தே போகும்
       கூண்டுக்கிளிக்கு இறகுகள் முளைத்தால்
      அது தன் கூட்டுக்குப் பறந்தே போகும்
       கூண்டுக்குள் வருமா ?
கூட்டுக்குள் போகுமா ?
       இங்கு நிழலில் இருந்தாலும் நிழல்
       நிஜமாகுமா ?
       இங்கு நிஜம் கூட பொய்யாகுமே ?
       இங்கு நிழலும் கருப்பு
       நிழல் தரும் மரநிழலும் கருப்பு
       உயிர்க்காற்று இல்லையென்றால்
       நிழல் சாய்ந்து போகுமே !
       உயிரின் வேகம் அதைவிட ...
       காற்றின் வேகம் அதைவிட ....
       காலத்தின் வேகம் அதைவிட ....
எல்லாம்
       ஓய்ந்து போகுமா ?"🌏

எழுதியவர் : சு.சிவசங்கரி (31-Jan-23, 3:52 pm)
சேர்த்தது : சு சிவசங்கரி
பார்வை : 175

மேலே