மதுசிந்தும் விழியேந்தி மாலை வருவாய்

புதுமை செய்யும் புன்னகை புரிவாய்
புதுப்புத்தக இதழில்காதல் தத்துவம் பேசுவாய்
நதிபோல் அலைபாயும் கூந்தல் காற்றிலாட
மதுசிந்தும் விழியேந்தி மாலை வருவாய் !

எழுதியவர் : கவின் சாரலன் (12-Mar-23, 8:53 am)
சேர்த்தது : கவின் சாரலன்
பார்வை : 43

மேலே