காதலா கடவுளா

காதலா, கடவுளா?

உலகம் சுற்றுது
எதனாலே?
யாரிடம் கேட்பது
இதற்குப் பதில்!

விஞ்ஞானி,
கடவுள் அல்ல
"ஈர்ப்புச் சக்தி"
என்பான்.

இளமை கூறும் ,
கடவுள் அல்ல
நிச்சயம் அது
" காதல், காதல் "

காதலோடு உருண்ட
இந்த இளமை,
முதுமையில் !
"கடவுள் கடவுள்"
என்று கூறிவிடும்.

ஆக்கம்
சண்டியூர் பாலன்.

எழுதியவர் : சண்டியூர் பாலன் (3-Jun-23, 12:48 pm)
சேர்த்தது : இ க ஜெயபாலன்
பார்வை : 87

மேலே