கண்ணதாசனுக்கு ஒரு பாமாலை

(கவிஞரின் பிறந்த நாள் இன்று 24.06.2024)

குழந்தைகளுக்கு நீதி போதனை சொன்ன நீதிதாசன்!

வளர்ந்தவர்க்கு அனுபவப்பாடம் தந்த அனுபவதாசன்

காதல் பாடல்களை காதலித்து எழுதிய காதல்தாசன்!

பாச உறவுமலர்களுக்கு அன்பு பாய்ச்சிய பாசதாசன்!

குடும்ப உறவுகளை சேர்த்து வைத்த கூட்டுறவுதாசன்!

துணிவையும் ஊக்கத்தையும் புகட்டிய ஊக்கதாசன்!

சாதி சமய ஒற்றுமையை பறைசாற்றிய தேசியதாசன்!

தத்துவங்களை கோர்த்து அழகு பார்த்த தத்துவதாசன்!

பக்தியின் ஆழத்தில் நல்முத்துக்களெடுத்த பக்திதாசன்!

ஆன்மீகத்தை அறிந்து புரிந்து, தெளிந்த ஆன்மீகதாசன்!

கருவறை முதல் கல்லறை வரை பாடிய பூஜ்ஜியதாசன்!

எம்எஸ்வியை டிஎம்எஸ்ஸை உயர்த்திய உயர்ந்ததாசன்!

இந்து மதத்தின் சிறப்பை அறிவித்த அர்த்தமுள்ளதாசன்!

தான் கெடினும் பிறர் வாழணும்-அதுதான் கண்ணதாசன்!
********
கவிஞர் கண்ணதாசன் 54 வயதே வாழ்ந்தாலும், அவர் நமக்கு அளித்துச்சென்ற கருத்துக்களும் தத்துவங்களும் எவ்வளவோ!

அன்னாரின் பிறந்தநாளான இன்று, அவருடைய சேவையை போற்றி,
அருமையான அவரது பாடல்களை நினைவு கூர்ந்து நெகிழ்வோம்!

எழுதியவர் : ராமசுப்பிரமணியன் (24-Jun-24, 4:58 pm)
சேர்த்தது : Ramasubramanian
பார்வை : 21

மேலே