இரட்டை மொழி

ஒட்டி பிறந்திருப்பேனடி
காலத்தை வீணடிக்காமல்
- உன்னுடன் இரட்டையாய்!!

ஒட்டி பிறந்திருப்பேனடி
காலம் பல கடந்து
- உன் குழந்தையாய்!!

திருவிழாவாம் உன் திருமணம்
உற்சவத்தின் போது
காணாமல் போன
கைக்குழந்தையாய்
என் மனம்!!

கதறலை கேட்டு
நீ வரும் முன்
வந்தடைகிறது விழி நீர்!!

இதில்
வீழ்ந்தது யாரோ?
வென்றது யாரோ?

வீழ்ந்தது நீ எனில்,
வென்றதும் நீயே!!

வீழ்ந்தது என் அன்பின் மோதலில்!!
வென்றது நம் பாசப்போரில்!!

- என் இதய தேவதையின் (அக்கா) பிரவில் வாடும் அவள் தீர்கதரிசி.

I MISS HER EVER MINUTE AND EVERY SECONDS

எழுதியவர் : ரியாதமி (20-Apr-12, 8:26 pm)
பார்வை : 226

மேலே