குழந்தை ஓவியங்கள்

Drawings


ஆயக்கலைகள் 64கில் ஒன்று ஓவியம். ஓவியங்கள் (Oviyangal) உணர்வுகளின் பிரதிபலிப்பு மட்டுமல்ல. ஓவியம் என்பது ஆர்ட் (Art) என்று ஆங்கிலத்தில் பொருள் படும். ஒரு ஓவியம் என்பது வர்ணங்களின் ஒருங்கிணைப்பும் கூட. உங்கள் ஓவிய திறமையை எழுத்து ஓவியம் (Oviyam) பகுதியின் மூலம் இந்த உலகத்திற்கு தெரிவிக்கவும்.

சில்லறை சத்தம் கேட்டு
கருவறை வளர்ந்திடும் சிசு
பிறக்கும் முன் பதிவிட்ட
முகநூல் நிலைத்தகவல்
"நான் ராஜா...நான் ராஜா..."
~ தப்தி செல்வராஜ், சாத்தூர்

மேலும்

அருமையை சொல்ல வார்த்தைகள் தேடி அலைகிறேன் அவ்ளோவு அருமையானது தோழி 05-Nov-2017 11:40 am
Rasanaikkum vaazhthukkum mikka nandri thambi :-) 26-Apr-2016 1:28 pm
ஓவியமும் எழுதப்பட்ட காவியமும் அழகு வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் 26-Apr-2016 9:46 am

ஓவியங்கள் (Oviyangal) - டிராயிங், பெய்ண்டிங் என்றும் பொருள்படும். ஓவியம் (ART) ஒரு ஒலியில்லாத கவிதை.மேலே