எழுத்து எண்ணம்

(Eluthu Ennam)

புதிய எண்ணம்


எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

தனிமை

தனிமையல் அழும் போது
தானடா புரிகின்றது
நான் தொலைத்து விட்ட
உன் தொல்களேன் அருமை!
மேலும்

வாழ்க்கை

சேரும் இடம் தெரியாமல்
ஓடும் நதி தான்
மனிதனின் வாழ்க்கை!

மேலும்

சிறப்பு 06-Aug-2014 7:24 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே