வங்கியில் பெருமளவில் பணம் இருந்தும் அதை தேவையான நேரத்தில் பயன்படுத்த முடியாமல் போனதாலும், இதுதொடர்பாக வங்கியிடம் முறையிட்டும் பொறுப்பில்லாமல் அவர்கள் பதிலளித்ததாலும்...


வழி : babujcr கருத்துகள் : 0 பார்வைகள் : 121
-1
Close (X)
புதிதாக இணைந்தவர்

பிரபலமான எண்ணங்கள்

மேலே