ஆருத்ரன் - கருத்துகள்

நல்ல வார்த்தை தேர்வுகள் தோழர்

இந்த இணையத்தில் முதல் சிறு கவிதை இது.
அனைத்து விதமான கருத்துகளையும் எதிர்ப்பார்க்கிறேன்!!

நன்றி

நான் உணர்ந்த வலிகளும், வழிகளும்
வரிகளுமாய காணுதல் கொண்டேன்...

நல்ல வரிகள் தோழர்


ஆருத்ரன் கருத்துகள் | Karthugal / Comments : Eluthu.comபுதிதாக இணைந்தவர்

மேலே