சேர்த்தவர் : yazhinisdv, 24-Jun-17, 6:53 pm

ஆணும் நிலவும் கவிதை போட்டி

போட்டி விவரங்கள்

நிலவையும் பெண்ணையும் ஒப்பிட்டு எத்தனையோ கவிதைகள் வாசித்திருக்கிறோம்.
ஆனால் ஏன் ஒரு ஆண் இது நாள் வரை நிலவோடு கற்பனையில் கைகோர்க்கவில்லை என்று யோசனை தீடீரென வந்ததால் இந்த போட்டி.
ஆண் மகனையும் நிலவையும் ஒப்பிட்டு கவிதைகளை இங்கு பதியுங்கள் நண்பர்களே.
நம் கற்பனை சிறகுகள் இன்று கொஞ்சம் வித்தியாசமாக வேறு திசையில் பறக்கட்டுமே

பரிசு விவரங்கள்

நட்பின் பாராட்டுக்கள்

ஆரம்ப நாள் : 25-Jun-2017
இறுதி நாள் : 31-Jul-2017  
முடிவு அறிவிக்கப்படும் நாள் : 07-Aug-2017

ஆணும் நிலவும் கவிதை போட்டி போட்டி | Competition at Eluthu.com


மேலே