எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

இப்போது நடைபெற்றுக்கொண்டுள்ள ஐயா பழனிகுமார் அவர்களின் நூல் வெளியீட்டு...

இப்போது நடைபெற்றுக்கொண்டுள்ள ஐயா பழனிகுமார் அவர்களின் நூல் வெளியீட்டு விழாவினை கீழ்கண்ட இணைய முகவரியில் கண்டு மகிழுங்கள்....

உத்தர பிரதேசத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு நாங்கள் இப்போது பார்த்துக்கொண்டுள்ளோம்..

நீங்களும் பார்த்து மகிழுங்கள் தோழமைகளே...!

http://lrswamivideos.in/live.aspx

நாள் : 12-Oct-14, 6:05 pm

மேலே