எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

ஆதவன் தீட்சண்யா "சமூக அக்கறையுள்ள படைப்பாளி இந்த சமூகத்தோடு...

ஆதவன் தீட்சண்யா
"சமூக அக்கறையுள்ள படைப்பாளி இந்த சமூகத்தோடு உரையாடுவதற்காக எழுதுகிறான். அதைப் படித்துவிட்டு தன்னைக் கொண்டாட வேண்டும் என்று எதிர்ப்பார்ப்பது அபத்தமான காரியம்." - ஆதவன் தீட்சண்யா

நாள் : 12-Jun-15, 6:28 pm

மேலே