எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

கலாம் பெயரில் விருது வழங்குவது இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும்: ‘இஸ்ரோ’...

கலாம் பெயரில் விருது வழங்குவது இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும்: ‘இஸ்ரோ’ விஞ்ஞானி வளர்மதி கருத்து

அப்துல் கலாம் பெயரிலான விருது, இளைஞர்களை ஊக்குவிக்கும் என்று அந்த விருதை முதன்முதலாக பெற்றுள்ள ‘இஸ்ரோ’ விஞ்ஞானி என்.வளர்மதி தெரிவித்தார்.


மேலும் படிக்க

நாள் : 15-Aug-15, 8:07 pm

மேலே