எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

31 . மழையே மலர்க ஏர் பூட்டி காத்திருக்கான்...

31. மழையே மலர்க 

ஏர் பூட்டி காத்திருக்கான் விவசாயி 
எங்கத்தான் போனாயோ மகமாயி 
காத்திருக்கோம் நாங்களெல்லாம் 
உன்னை பாக்க - கதிரடிச்சி
சோறு வடிச்சி மக்க வயிறு ருசிக்க 
வான்விட்டு வருவாயோ - மக்க 
உசுரு வாழ்விக்க - வாய் பிளந்து 
காத்திருக்கு மண்ணெல்லாம் 
வந்திறங்கி தருவாயோ பொன்னெல்லாம் 
உலகுக்கு உணவளிக்க உழவனிருக்கான்
உழவனுக்கு தோள்கொடுக்க யாரிருக்கா?
உழுது மீந்தது ஏதுமில்லை - உறவா
நீயில்லன்னா இங்கே  உசுரு இல்ல .
  மழை வேண்டி,
மு. ஏழுமலைபதிவு : மு ஏழுமலை
நாள் : 13-Mar-19, 1:59 pm

பிரபலமான எண்ணங்கள்

அதிகமான கருத்துக்கள்

சிறந்த கவிதைகள் (இந்த வாரம்)

மேலே