எண்ணம் சமர்ப்பிக்க Login செய்யவும்.

’ஒடுக்கப்பட்ட நொண்டி சாமி’ கதையை அனைவரும் படித்து உங்கள்...

’ஒடுக்கப்பட்ட நொண்டி சாமி’ கதையை அனைவரும் படித்து உங்கள் விமர்சனங்களை கூற வேண்டுகிறேன்.

http://eluthu.com/kavithai/202537.html

நாள் : 11-Jul-14, 12:17 am

மேலே