குறுங்கவிதைகள்

Kurungkavithai Kavithaigal

குறுங்கவிதைகள் (Kurung Kavithaigal) ஒரு தொகுப்பு.

கவிதை பல வடிவங்களை உடையது. இந்தப்பக்கத்தில் உள்ள கவிதைகள் குறுங்கவிதைகள் வகையைச் சேர்ந்தவை. குறுங்கவிதைகள் அளவில் சிறியவை. அனால் கருத்தில் பெரியவை. இந்தப்பகுதியில் உள்ள கவிதைகள் "குறுங்கவிதைகள்" (Kurung Kavithaigal) என்ற தலைப்பிலானவை. தமிழில் குறுங்கவிதைகள் சமீப காலமாக நல்ல வரவேற்பு பெற்றுள்ளது. இப்பக்கத்தில் உள்ள கவிதைகள் இந்த "குறுங்கவிதைகள்" (Kurung Kavithaigal) கவிதைத் தொகுப்பு சிறந்த உதாரணம்.


மேலே