புகைப்பான்

சுருட்டிய வெள்ளைத்தாளில் நம்மை எரிக்கும் கொள்ளிகள்...!


அவனை அணைத்தேன் ! அவன் என் வாழ்கையை அணைத்தான் !!

எழுதியவர் : ஞானி(மணிபாபு) (7-Apr-13, 2:50 pm)
சேர்த்தது : ஞானி மணிபாபு
பார்வை : 101

மேலே