இலக்கு

போராட்டம் இல்லாத வாழ்கை
நீரோட்டம் இல்லாத ஆறு போன்றது
உ ன்னால் முடியும்
உன் இலக்கினை அடைய
முயற்சி செய்....

எழுதியவர் : (13-May-13, 5:48 pm)
சேர்த்தது : செ சுதாதரன்
பார்வை : 70

மேலே