பெண்ணின் Guardian?

குழந்தையில் தந்தை.
இளமையில் கணவன்.
முதுமையில் பிள்ளை.
மறுமையில்?

எழுதியவர் : (20-May-10, 12:17 pm)
பார்வை : 737

மேலே