சாப்பாட்டு நேரம்

ஒரு மணி அடித்தால்
கண்ணே
உன் ஞாபகம்..
பசியை கண்டு
வயிறு குசியானது...

எழுதியவர் : வசீம் அக்ரம் (11-Dec-13, 12:21 pm)
Tanglish : sabbattu neram
பார்வை : 313

மேலே