முடியும் வரை முயற்சி செய்

முடியும் வரை முயற்சி செய்
உன்னால் முடியும் வரை அல்ல ,
நீ நினைத்ததை
முடிக்கும் வரை ...

எழுதியவர் : (7-Mar-14, 6:21 pm)
பார்வை : 1121

மேலே