கற்றவை பற்றவை

கடினப்பட்டு கற்றோம்,
காரிருளை விற்றோம் !

காசுக்காக கல்வியை,
கடையமைத்து விற்றோம் !

கலைமகளின் கல்வி,
காசாகிப் போனது !

ஏழைகளுக்கு கல்வி,
எட்டாக் கனியானது !

ஏதேதோ இலவசமாகிட,
ஏனில்லை கல்விமட்டும் ?

இயற்றுங்கள் புதுச்சட்டம்,
இலவசமே கல்வியென்று !

கல்வி தீபத்தை,
காசின்றி ஏற்றிவை !

கல்லாதோரையும் கற்கவை !
கற்றவை பற்றவை !

எழுதியவர் : கர்ணன் (13-Jul-14, 1:11 pm)
பார்வை : 551

மேலே