குறை கூறுவது

மனிதன் முழ்கி விட்டால் என்றால்

கடலை பார்த்து குறை கூறுவார்கள் !

இலட்சியம் அடைய வில்லை என்றால்

தலை எழுத்தை நினைத்து குறை கூறுவார்கள் !

தானாகப் பார்த்து நடப்பது இல்லை ---

தடுமாறி தடுக்கி விழுந்தால் ;

கல்லை கவனித்து குறை கூறுவார்கள் !

எழுதியவர் : கவிஞர் வேதா (19-Sep-14, 12:02 pm)
சேர்த்தது : kavingharvedha
Tanglish : kurai kooruvathu
பார்வை : 308

மேலே