அலைநாம்

அலைநாம் நம்வினை நினைவுகள் அஃதால்
இலைஉடல் நம் மறைவாய்

எழுதியவர் : (10-Jan-15, 8:54 am)
சேர்த்தது : Dr.P.Madhu
பார்வை : 20

மேலே