சித்தர் வழி

சித்தம்விட்டு மனத்தால் புத்திவழி சித்தடைப்பத்தி
சித்தர்கள் சொன்ன வழி

எழுதியவர் : (17-Mar-15, 6:27 am)
சேர்த்தது : Dr.P.Madhu
பார்வை : 66

மேலே