அன்பு தோழி

உன்னைப் பார்த்த எனக்கு,
வாழ்க்கை வெறுத்து போனது..
காரணம்,
உன் நட்பு இதுவரை
கிடைக்க வில்லை என்று..

உன்-சிறிப்பைப் பார்த்த எனக்கு ,
மற்ற-பூக்கள் வெறுத்து போனத ..
காரணம்,
உன்னைப்போல் வாடாமலர்
கிடைக்க வில்லை என்று..

உன்-மனதை பார்த்த எனக்கு,
மற்ற-மனத வெறுத்து போனத
காரணம்,
உன் மனது யாருக்கும்
கிடைக்க வில்லை என்று

எழுதியவர் : தம்ழரசன் (11-Jun-15, 6:45 pm)
சேர்த்தது : தமிழரசன்
Tanglish : anbu thozhi
பார்வை : 4527

மேலே