அம்மா

அழியா ஓவியம்
நிகரில்லா காவியம்
ஒப்பில்லா இலக்கியம்
-அம்மா

எழுதியவர் : suruleeswari (26-Sep-15, 7:05 pm)
Tanglish : amma
பார்வை : 144

மேலே