மனநிலை

நாரும் இங்கு மணக்கும்
பூவின் அருமை உணர்த்தும்
தேவையிங்கு மாற
வேண்டியவை வேண்டாவையாக
பூவும் இங்கு நாறும்

நாளும் இரவில் உலா
முன் நின்றும் தெரியவில்லை நிலா
வரவுகள் இருக்க
லாபம் கணக்கில் தெரிய
தேவை என்றதும் வேரிலே பலா

தீராமல் மனதின் தாகம்
கொள்ளும் மனதில் வேகம்
கண்ணைக் கட்டும்
எல்லையதும் மீறும்
தழலாய் எரியும் மோகம்

மனதோடு மெல்ல உரசல்
வயிற்றில் கரைசல்
தாவும் மனம்
தேடும் தினம்
கண்ணோடு கலந்த காதல்

- செல்வா

பி.கு: லிமெரிக் வகையில் எழுதியது

எழுதியவர் : செல்வா (29-Feb-16, 6:09 am)
Tanglish : mananilai
பார்வை : 421

மேலே