நடை பாதை மனிதர்கள்

நடை பாதையே
எங்கள் வீடு

வாகன புகையே
எங்களின் சுவாசம்

புல்லினமே
எங்களின் பஞ்சு மெத்தை

தண்ணீரே பாதிநாள்
எங்களின் உணவு

கிழிந்த துணியே
எங்களின் ஆடை

இதுவே
எங்களின் வாழ்க்கை

எழுதியவர் : KAVIARUMUGAM (27-Mar-16, 1:09 pm)
சேர்த்தது : கவியாருமுகம்
பார்வை : 81

மேலே