பிரிவின் வலி

பிரிவென்பது
ஒருவரை மறப்பதற்கு
அல்ல...
அவர்களை அதிகம்
நினைப்பதற்கே...

எழுதியவர் : srisha (3-Apr-16, 9:55 am)
Tanglish : pirivin vali
பார்வை : 161

மேலே