வினாக்களும் விடைகளும்

​விடைகளே அறியாத வினாக்கள் ​
​விடைகளே இல்லாத வினாக்கள் ​!

வியப்பூட்டும் விடைகள் வினாவிற்கு
விந்தையான விடைகள் வினாவிற்கு !

சிந்திக்க வைக்கும் வினாக்களுக்கு
நிந்திக்க வைத்திடும் விடைகள் !

அறிந்த வினாக்கள் ஆனாலும்
அதிர்ச்சி அளிக்கும் விடைகள் !

அமைதியாய் கேட்கும் வினாக்கள்
அதிரடியாய் உரைக்கும் விடைகள் !

விளங்கிடும் விதமான வினாக்கள்
விளங்காத விதத்தில் விடைகள் !

தேர்தல் காலத்து வினாக்கள்
​தேற்றிட முடியாத விடைகள் ​!

வீழ்ந்த நிலையில் ஜனநாயகம்
விழுப்புண் நிறைந்த நடுநாயகம் !

தொடரும் வாழ்வில் வினாக்கள்
தொய்வுற்ற நிலையில் விடைகள் !

ஏற்றம் காணவே வினாக்கள்
என்றும் சரிவே விடைகள் !

புரிந்திடும் என்வரிகள் உங்களுக்கு
புரியாத புதிரல்லஇது உங்களுக்கு !


பழனி குமார்
20.05.2016

எழுதியவர் : பழனி குமார் (20-May-16, 3:33 pm)
பார்வை : 203

மேலே