தங்கமெடல்

-ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வெல்வது கனவாகி போயிடுதே ?

-சிலப்ப அட்சயதிருத்தியை சமயம் போட்டி வச்சிருந்தால் எல்லா தங்கமெடலையும் அள்ளிருப்பாங்க போல

எழுதியவர் : H ஹாஜா மொஹினுதீன் (20-Aug-16, 6:32 pm)
பார்வை : 150

மேலே