நீ தான் என் தேவதை

பேசிய பலர்களது
குரல் இனிக்க வில்லை
உன் குரல் மட்டும் இனிக்கிறது...
உலகம் முழுவதும்
பல அழகிகள் இருந்தாலும்
நீயே மட்டும் என்னில் அழகியாய்...
பல பெண்கள் கடந்து சென்றும்
என்னை நீ மட்டும் கடத்தி சென்றாய்
உன் கண்களால்...
உணர்கிறேன் அன்பே
நீ தான் என் தேவதை என்று...

எழுதியவர் : bafa faza (14-Feb-17, 11:54 am)
பார்வை : 158

மேலே