அவனும், அவளும்

அவனும், அவளும்!
சூரியக் கதிர் வீச்சாய், அவன் பார்வைகள்!
தடுக்கும் பாலிமர் பூச்சாய், அவள் கடமைகள்!

எழுதியவர் : ஆர்.மகாலட்சுமி (19-Apr-17, 12:49 am)
சேர்த்தது : ஆர் மகாலட்சுமி
பார்வை : 71

மேலே