நட்பின் இலக்கணம்

உங்கள் நண்பன் பிரகாஷின்
158 ம் படைப்பு....

பாசம்
வைத்த நண்பனிடம்!

பொய்யாக
வேஷம் போடாதே.....!

வேஷம்
போட்ட நண்பனிடம்

உண்மையாக
பாசம் வைக்காதே....!

Timepass writer...
#Prakash


Close (X)

0 (0)
  

மேலே