காயம்

காயம் ஆழமில்லை
காய்ந்த கன்னக்கோடுகளில்
உவர்ப்புமில்லை

காற்று உண்டிருக்கக்கூடும்

இறந்த பறவையிடம்
இறக்கையாய் துருத்தும் எலும்புகளின் திசுக்களை
உண்டதைப்போல..

எழுதியவர் : அகிலா (13-Jun-17, 10:21 am)
பார்வை : 601

மேலே