இரு விழி இலையுதிர்காலம்

இன்றென்ன இலையுதிர்காலமா?????
உன் விழி கண்டு என் உயிரும் கொஞ்சம் உதிருத்தே ........!!!


  • எழுதியவர் :
  • நாள் : 17-Jul-17, 12:01 pm
  • சேர்த்தது : sai mariya
  • பார்வை : 311
Close (X)

0 (0)
  

மேலே