வெள்ளம் -ஹைக்கூ

எங்கோ மழைப் பெய்திட
கரைப் புரண்டு நீர் பொங்குது
காட்டாற்றில், கரையோர மக்கள் அவதி


Close (X)

4 (4)
  

மேலே