கொசு மருந்து

என்ன கொடுமடா இது?
கொசு மருந்து அடிக்கும் போதே கொசு கடிக்குதே
அப்படினா கொசு அவ்வளவு ஸ்டாங்கா???....
இல்ல
மருந்து அவ்வளவு வீக்காஆஆஆஆ????


Close (X)

7 (3.5)
  

சிறந்த நகைச்சுவைகள்

மேலே