கைக்கூ

பழக பழக நழுவுவான்
நல்லவன் அவன், வல்லவனும் அவனே
போனால் மீண்டும் திரும்பாதவனும் அவனே

எழுதியவர் : பாத்திமாமலர் (1-Jan-19, 12:10 pm)
சேர்த்தது : பாத்திமா மலர்
Tanglish : kaikkoo
பார்வை : 184

மேலே