பட்டணத்தில் அனுமதி உண்டா

இயற்கையான வனப்பு எங்க
கிராமத்து சிறப்பு

பொய்யில்லாத வளர்ப்பு எங்க
கிராமத்து படைப்பு

கடுமையான உழைப்பு எங்க
கிராமத்து உயிர்ப்பு

உறவுக்கான மதிப்பு எங்க
கிராமத்து பிறப்பு

இப்படியான தகுதி எங்க
கிராமத்து வெகுமதி

இதற்கெல்லாம் உண்டா உங்க
பட்டணத்தில் அனுமதி?

எழுதியவர் : நா.சேகர் (17-Mar-19, 5:24 pm)
சேர்த்தது : நா சேகர்
பார்வை : 76
மேலே