இனவிருத்திக்காக

ஆயிரம் மையில் கடந்து

பறந்து வந்தது இனவிருத்திக்காக

கூடு இல்லாப் பறவை..,

எழுதியவர் : நா.சேகர் (6-May-19, 12:04 pm)
பார்வை : 191

மேலே