விதிக்கப்பட்ட படி

சுவரின் மேல் பாரம் -
தூணுக்குத்தான் வலி !

வண்டி வேகமாய் ஓடும் -
குதிரைக்குத் தான் மூச்சு இளைக்கும் !

உயரம் பார்த்து வளரும் மரம் -
பூமியை பிளந்து செல்லும் வேர் !

அவரவர் உபயோகம் -
அவரவர் விருப்பப்படி அல்ல !

எழுதியவர் : Dr A S KANDHAN (16-May-19, 9:29 am)
Tanglish : VIDHIKKAPATTA padi
பார்வை : 143

மேலே