இயற்கை

நேற்றுவரை வானுயர வளர்ந்த மரங்கள், நிழல் தரும் மா மரங்கள் ,காயும் கனியும்
தந்த மரங்கள், நமக்கு உயிராம் பிராண வாயு
தந்து கரியமில

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன் -வாசு (5-Jul-19, 9:37 pm)
Tanglish : iyarkai
பார்வை : 770

மேலே