வாழ்க்கை

இயற்கையின் இயக்கம் ஒவ்வொன்றும் விதியால்
இயங்கும் வாழ்வின் பிறப்பு இறப்பும்.

எழுதியவர் : வாசவன்-தமிழ்பித்தன் -வாசு (22-Jul-19, 11:55 am)
Tanglish : vaazhkkai
பார்வை : 598

மேலே